Related Articles

One Comment

  1. 1

    مجید

    رو نویسی از قوانین مدنی تصویب شده موجود و مواد قانون اساسی اسمش میشه منشور شهروندی چرا دولت بعداز 4 سال اموزش رایگان مصوبه قانون اساسی را اجرا نکرد و ده ها فانون شهر وندی دیگر دزدی قانونی مدیران -بیکاری مردم وده ها حق مردم که توسط همین دولت نقض شده

    Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *