Related Articles

One Comment

 1. خبر

  آغاز دور جدید #فرافکنی #خبرنگار #همجنسگرا #مهدی رستم پور، در رابطه با #بد جلوه دادن چهره #پدر #علم #روزنامه نگاری ایران، #مسعود بهنود. #مهدی رستم پور #خبرنگار #همجنسگرا که به دلیل #مشکلات پیش روی #همجنسگرایان در #کشور، #ایران را ترک کرد و به کشور #دانمارک اعلام #پناهدگی کرد. یک بار دیگر فعالیت های #مجازی و #غیر #اخلاقی خود را بر علیه #مسعود بهنود آغاز کرده است.
  #رستم پور که در ایران در رابطه با رشته ورزشی کشتی مطالبی را منتشر می کرد، پس از خروج از ایران دلیل #پناهندگی خود را اعتراض به #حاکمیت ایران اعلام کرد، اما #مشکل 3اصلی او #ازدواج #قانونی با #جنس #موافق بود که وی در #دانمارک مهد #همجنسگرا ها به این خواسته خود رسید. وی با #ایجاد #چندین #آی دی #تخیلی در #فضای #مجازی و #انتشار مطالبی در وصف #خود، اینگونه برای علاقه مندان به اخبار ورزشی، خود را #تبلیغ کرد که او یک #مفسر #ورزشی است و نسبت به #تمام رشته های #ورزشی #دارای #تخصص است. در صورتی که او #هرگز #پیشینه ای در #جایگاه یک #خبرنگار #ورزشی به #غیر از #رشته #کشتی در #ایران #نداشت. او #همچنین #مدتی #بعد با #دروغ، خود را به #عنوان #مربی #تیم ملی #کشتی #بانوان #دانمارک #معرفی کرد. #خبری که #هرگز #تایید #نشد و او #نیز #هرگز با #تیمی از کشور #دانمارک در #مسابقه #کشتی #حضور #پیدا #نکرد.
  حال اینبار این به #اصطلاح #خبرنگار که از #ماه گذشته برای #بزرگ #جلوه دادن خود، #مسعود بهنود را #دروغ گو و به #انتشار #اخبار #کذب و #دروغ #متهم کرده است، در #فصل #جدیدی از #کارهای خود با #آی دی های #جعلی #مطالبی را به #نقل از #افراد #مختلف و بر #علیه #مسعود بهنود #بازنشر #می کند و در #فضای #مجازی #فارسی زبان #بیش از# 50 #آی دی او که #تنها در #باب #حمایت و #نشر #آثار #رستم پور #آنلاین #می شوند، #مطلبی را به #نقل از #آتنا #فقدانی #کاریکاتوریست بر #علیه #مسعود بهنود #انتشار می دهند.
  #جالب #اینجاست که #این #آی دی ها، #تا #دیروز اخبار #کشتی #خبرنگار #همجنسگرا را #انتشار می دادند و یا #مطالبی #مشترک را در #باب #ستایش از #رستم پور #منتشر #می کردند، #اما #این بار با #چرخش# 180 #درجه ای به #انتشار #متنی بر علیه #آقای بهنود #پرداخته اند که #هیچ #گونه #ربطی به #ورزش #ندارد!
  #نکته #جالب تر این است که در #متن #منتشر #شده #همان #کلماتی #استفاده شده است که #رستم پور بر #علیه #آقای بهنود #یک ماه #پیش #نوشته بود، #مانند #بهنود #خاطرات #افرادی که در #جمع ما #نیستند را #تحریف می کند و یا اینکه #دیگر #خبرنگاران را #سانسور #می کند و #اخبار #دروغ #منتشر می کند؟!
  #اکنون #سوال #اینجاست که #چرا باید #آتنا فقدانی به #موضوعی #اشاره کند که #اصلا #ربطی به او #ندارد، #مانند #سانسور #خبرنگاران و یا #تحریف #اخبار #افرادی که در #بین ما #نیستند، #آیا به #غیر از این است که #یک #بار #دیگر #این #خبرنگار #همجنسگرا یعنی #مهدی رستم پور با #انتشار 3مطلبی #دروغ به #نقل از #آتنا فقدانی و به #نفع #خود و #بازنشر #دادن #آن با #آی دی های #تقلبی #بدنبال #تغییر #افکار #عمومی است تا این را #ثابت کند که #ماه #گذشته او #بدرستی #بهنود را #دروغ گو 3خوانده است و #خانم فقدانی #هم #گفته او را #تایید کرده است.
  در این رابطه به نظر می رسد که #آقای بهنود #باید او را به #دلیل #ایجاد #آی دی های #تقلبی و #نشر اکاذیب، #مورد #پیگرد #قانونی #قرار #دهد تا به #این #کار زشت #رستم پور #همجنسگرا #خاتمه دهد زیرا این #اولین باری نیست که #رستم پور با #آی دی های #تقلبی بر علیه #دیگران و به #سود #خود #جو سازی می کند. #ماه گذشته نیز #همین #آی دی ها، #مطالب #رستم پور، بر #علیه #آقای بهنود را #بازنشر کردند و به #پدر علم #روزنامه نگاری ایرانی #فحاشی کردند.
  #آی دی هایی که تا #دیروز #اخبار #صفحات #مجازی #رستم پور را #بازنشر می کردند و خود را #علاقه مند #اخبار ورزشی #مطرح می کردند، #چطور شده است که #امروز #علاقه مند و #پیگیر #خبرهای #غیر ورزشی #شده اند #آن هم با این #مفهوم #که #مطلبی بر 3علیه #آقای #بهنود #نوشته شده است؟

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

«هندوانه» یک جستجوگر و موتور هوشمند خبری است که بصورت خودکار صدها خبر را روزانه از سایت های خبری و خبرگزاری خارجی و داخلی موثق دریافت و به نمایش می‌گذارد.