آخرین اخبار

Related Articles

One Comment

  1. ناشناس

    گفته ی کارشناس فوتبال در مورد مصاحبه ی #مسعودشجاعی با رادیو فردا و مجری # همجنسگرا، بنام # مهدی رستم پور در یک سایت خبری ایران.
    مسعود شجاعی، با یک رسانه خارجی و دشمن با نظام ایران گفتگو می کند و از فساد در ایران صحبت می کند. #شجاعی با خبرنگاری#همجنسگرا،به نام #مهدی رستم پور، مصاحبه کرده بود که خود در ایران به جرم لواط مورد بازخواست قرار گرفته بود و بعد از خروج از ایران نیز با #کیس #همجنسگرایی و زندگی با یک #پیر مرد #دانمارکی موفق به دریافت اقامت #دانمارکی شد. حالا شما رسانه محترم بجای اینکه مصاحبه #مسعود #شجاعی با رادیو فردا و مجریه #همجنسگرایی مانند #مهدی رستم پور محکوم کنید تا درسی باشد برای دیگران که علیه منافع کشور خود با رسانه ضد انقلاب ومجری معلوم الحال مصاحبه نکنند. اما شما رسانه محترم، بجای بر خورد با #شجاعی ها. متاسفانه هر روز به بهانه های مختلف یک خبر جهت مطرح کردن شجاعی انتشار می دهید. این در حالی است که شجاعی در مصاحبه خودش با رادیوی ضد انقلاب ذکر کرده بود بعضی از رسانه ها با دریافت رشوه بازیکنان فوتبال را بزرگ می کنند. رسانه محترم، در مرحله اول، کشور و منافع کشور باید برای من وشما مهم باشد نه اینکه #مسعود #شجاعی به چه موفقیتی دست می یابد. ما علاقه نداریم چیزی برایمان از اشخاصی که به کشور خود دروغ می بندند، بنویسید

    Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *